The Jews of Balta were soon to learn that their humility was ill-requited by the highly-placed promoters of the riots. beginning of August, Governor-General Drenteln came to Balta. exceedingly irritated, not only on account of the recent circular of Tolstoi which implied a personal threat against him as one who had chemizm opadów 16. stycznia 2010 17:04:00


Badania obejmują m.in. meteorologię, chemizm opadów atmosferycznych i chemizm opadu organicznego, mikroklimat w Jaskini Raj (temperatura, wilgotność względna powietrza, w 10 punktach pomiarowych, zawartość CO2), właściwości fizyko-chemiczne i chemiczne wód przenikających do jaskini, wielkość i intensywność ruchu turystycznego.

Jaskinia oraz leśny obszar wokół niej są stale monitorowane. Naukowcy utworzyli tam w 1993 roku Stację Geoekologiczną Malik, w której realizowane są badania wpływu przemysłu i turystyki na przyrodę rezerwatu Jaskinia Raj.


W samej jaskini zainstalowano czujniki temperatury, wilgotności i zawartości dwutlenku węgla. Z prowadzonych od 2001 roku badań dwutlenku węgla w poszczególnych częściach jaskini wynika, że tam, gdzie jest go najwięcej, tam największa jest aktywność szaty naciekowej.
Gimnazjaliści zwiedzili jaskinię i Stację Geoekologiczną. Wykład odbył się w ramach IX Kieleckiego Festiwalu Nauki, który trwa od 15 do 30 września. Zaplanowano ponad 200 imprez, które odbywają się nie tylko w Kielcach, lecz w całym regionie.


nyasmin

Komentarze (0) ||0|| /comments/chemizm-opadow
slowa kluczowe:
kategorie:

Ksiega


Brak linków
Brak kategorii


Made by Palurien
for elf site
Picture by NN